Στο Εικονικό Κέντρο Τύπου της Sony Computer Entertainment Europe πραγματοποιούνται εργασίες εκ νέου ανάπτυξης

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων για περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία και δελτία τύπου ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία eu.playstation.com