Ειδικοί κανόνες: Δραστηριότητα προώθησης δοκιμαστικής έκδοσης του blur

1. Για να συμμετάσχετε στην παρούσα δραστηριότητα προώθησης πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να κατοικείτε σε μία από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρωσία.

2. Η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής σε αυτή τη δραστηριότητα προώθησης ξεκινά την 04-08-2010 και ώρα Ελλάδας 19:00 και ολοκληρώνεται την 25-08-2010 και ώρα Ελλάδας 19:00 ("η Περίοδος προώθησης").

3. Για να συμμετάσχετε στην παρούσα δραστηριότητα προώθησης, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της Περιόδου προώθησης:

  • a. Να δημιουργήσετε έναν Sony Entertainment Network account (λογαριασμό Sony Entertainment Network) ["SEN account" (λογαριασμό SEN)] ή, εάν έχετε ήδη, να συνδεθείτε στο SEN Account (λογαριασμό SEN) σας
  • b. Να μεταβείτε στο PlayStation®Store από το σύστημα PlayStation®3 (PS3™) σας, και
  • c. Να πραγματοποιήσετε δωρεάν λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του blur από το PlayStation®Store και να φτάσετε στο επίπεδο 5 στη δοκιμαστική έκδοση του blur. Στο σημείο αυτό, θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση βραβείων, εάν ικανοποιείτε τα κριτήρια που ορίζονται στον κανόνα 1 των παρόντων Ειδικών όρων.

4. Η εγγραφή στο PSN προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων υπηρεσίας και της Σύμβασης χρήσης του PSN, καθώς επίσης και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του PSN.

5. Σε αυτή τη δραστηριότητα προώθησης επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο. Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα από ένα βραβεία.

6. Όλα τα άτομα που θα υποβάλουν έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής κατά τη διάρκεια της Περιόδου προώθησης θα λάβουν μέρος σε μια κλήρωση. Η κλήρωση βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Από την κλήρωση θα επιλεγούν τυχαία ένας νικητής και τρεις επιλαχόντες. Ο νικητής και οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης και θα έχουν στη διάθεσή τους μια προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για να διεκδικήσουν το βραβείο τους.

7. Το βραβείο για το νικητή είναι μια ειδικά προσαρμοσμένη BMW 1 σειράς coupe.

8. Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει το βραβείο, την BMW 1 σειράς coupe, από μια αντιπροσωπία BMW του τόπου κατοικίας του. Τα έξοδα οδικών φόρων, καυσίμων, ασφάλισης και συντήρησης, όπως επίσης και όλα τα λοιπά σχετιζόμενα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στο βραβείο, και μόνος υπεύθυνος για τα έξοδα αυτά θα είναι ο νικητής.

9. Εφόσον ο νικητής διεκδικήσει το βραβείο του εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η Διοργανώτρια εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να θέσει το αυτοκίνητο στη διάθεση του νικητή εντός του Οκτωβρίου 2010, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστερημένης παράδοσης του βραβείου.

10. Ενδέχεται να απαιτηθεί από το νικητή να πληρώσει φόρο επί του βραβείου, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του.

11. Η Διοργανώτρια εταιρεία επιθυμεί να κινηματογραφήσει το νικητή και οποιονδήποτε καλεσμένο του κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου και κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που θα διεξαχθεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία. Αποδεχόμενοι το βραβείο, ο νικητής και οποιοσδήποτε καλεσμένος, θα θεωρείται ότι παραχωρούν στη Διοργανώτρια εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοδόχους και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της άδεια:

  • a. φωτογράφησης, κινηματογράφησης και εγγραφής τους κατά την παραλαβή του βραβείου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
  • b. επεξεργασίας, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης και διανομής των εν λόγω φωτογραφιών, εγγραφών και κινηματογραφικών φιλμ ή οποιωνδήποτε έργων προκύπτουν από αυτά (εφεξής το "Υλικό") σε οποιοδήποτε μέσο, και
  • c. χρήσης μέρους ή ολόκληρου του Υλικού για σκοπούς προώθησης, για πάντα, με οποιοδήποτε και κάθε μέσο.

12. Ο νικητής και οποιοσδήποτε καλεσμένος επίσης συμφωνούν ότι αποποιούνται όλων των ηθικών δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχουν επί του Υλικού και απαλλάσσουν τη Διοργανώτρια εταιρεία και τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοδόχους και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της από οποιαδήποτε αξίωση για πληρωμή σε σχέση με την από πλευρά τους χρήση του Υλικού.

13. Το βραβείο για κάθε επιλαχόντα είναι ένα αντίγραφο του παιχνιδιού blur για το PS3™.

14. Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

15. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να αποστείλει τα βραβεία των επιλαχόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της αξίωσης του συμμετέχοντος. Ωστόσο, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν αποστολή βραβείων μετά τη λήξη της περιόδου αυτής.

16. Τα βραβεία των επιλαχόντων θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κάθε επιλαχών στο δικό του SEN Account (λογαριασμό SEN).

17. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παράδοση ότι το βραβείο είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο, η Διοργανώτρια εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, διαφορετικά το βραβείο θεωρείται αποδεκτό στην κατάσταση που παραδόθηκε. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα θεσμικά σας δικαιώματα (εφόσον υφίστανται).

18. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το PSN online ID (ηλεκτρονικό αναγνωριστικό) και τη χώρα κατοικίας του νικητή στην/στις ιστοσελίδα/ιστοσελίδες της.

19. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προώθησης, ισχύουν οι Γενικοί κανόνες. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους Γενικούς κανόνες.

20. Τα βραβεία θα παρασχεθούν από την Activision Blizzard UK Ltd.

21. Τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν σε όσους υποβάλουν σχετική αίτηση, εσωκλείοντας ένα φάκελο με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, τον οποίο θα αποστείλουν στη διεύθυνση: blur Demo Promotion, Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας προώθησης που ορίζεται παραπάνω.

22. Διοργανώτρια εταιρεία είναι η: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.