Διαγωνισμός σχεδιασμού χαρακτήρων Ratchet & Clank™: All 4 One

Ενότητα Α: Κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής

1.  Αυτός ο Διαγωνισμός αφορά τους κατοίκους των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία, ηλικίας 7 ετών και άνω.

2. Εάν είστε μεταξύ 7 και 17 ετών, πρέπει να έχετε την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σας, για να λάβετε μέρος σε αυτόν το Διαγωνισμό.

3. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν το Διαγωνισμό από τις 19/04/11 στις 16:00 ώρα Ελλάδας (εφεξής η "Ημερομηνία έναρξης") έως τις 29/04/11 στις 16:00 ώρα Ελλάδας (εφεξής η "Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής").

Ενότητα B: Διαδικασία υποβολής συμμετοχών και επιλογής

4. Για να συμμετάσχετε σε αυτόν το Διαγωνισμό, πρέπει να μεταβείτε στη διεύθυνση http://eu.playstation.com/psn/competitions (εφεξής "η Διαδικτυακή τοποθεσία"). Θα σας δοθεί ένα ασπρόμαυρο πρότυπο σχεδίου για τον καθένα από τους δύο χαρακτήρες του Ratchet & ClankTM: All 4 One (εφεξής "το Παιχνίδι") (Qwark και Dr Nefarious). Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη αυτών των προτύπων. Έπειτα, θα πρέπει να χρωματίσετε τα δύο πρότυπα, να σαρώσετε ή να αποθηκεύσετε τα τελικά σχέδια (εφεξής "τα Σχέδια"), να επιστρέψετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία, να ανεβάσετε τα σχέδιά σας και να υποβάλετε τη φόρμα συμμετοχής σας. Σημειώνεται ότι θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα πρότυπα σχεδίων για τους χαρακτήρες Ratchet και Clank, τα οποία θα μπορείτε να λάβετε και να χρωματίσετε, αλλά τα σχέδια για τους χαρακτήρες αυτούς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο Διαγωνισμό. Κατά τη διαδικασία υποβολής συμμετοχής, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση email, τη χώρα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας και να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Ειδικούς κανόνες.

5. Τα σχέδια θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG και το συνολικό μέγεθος των δύο αρχείων εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 MB. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι η συμμετοχή σας συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στις Ενότητες 7 και 8 των Γενικών Κανόνων.

6. Θα αναδειχθούν δύο νικητές, ένας για κάθε χαρακτήρα. Ο νικητής για καθένα από τους δύο χαρακτήρες θα είναι το άτομο του οποίου το Σχέδιο για το χαρακτήρα αυτό θα επιλέξουν οι κριτές ως το καλύτερο Σχέδιο για χρήση στο Παιχνίδι. Δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής ένα άτομο και για τους δύο χαρακτήρες. Οι κριτές θα είναι ανεξάρτητοι από τη Διοργανώτρια εταιρεία. Η απόφαση των κριτών θα είναι οριστική.

7. δραστηριότητα προώθησης, επιτρέπεται μονάχα μία συμμετοχή ανά άτομο.

8. Οι νικητές θα επιλεγούν στις 6 Μαΐου 2011.

9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email εντός 12 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής και πρέπει να ζητήσουν το βραβείο τους εντός 3 εβδομάδων από την ημέρα της ειδοποίησης. Εάν είστε μεταξύ 7 και 17 ετών, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα πρέπει να επιβεβαιώσει μέσω email ότι σας έχει δώσει την άδεια να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό βάσει των κανόνων αυτών και με στόχο να κερδίσετε το βραβείο.

Ενότητα Γ: Το Βραβείο

10. Το βραβείο είναι ότι το νικητήριο Σχέδιο χαρακτήρα κάθε νικητή θα συμπεριληφθεί στο Παιχνίδι (το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους). Λάβετε υπόψη ότι για τον καθένα από τους δύο νικητές θα μπει στο Παιχνίδι το Σχέδιο μόνο του ενός χαρακτήρα (αυτό με το οποίο νίκησε), παρότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό περιλαμβάνει Σχέδια και για τους δύο χαρακτήρες.

Ενότητα Δ: Διαφήμιση

11. Η Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες της τα ονόματα των νικητών καθώς και την αντίστοιχη χώρα διαμονής τους. Τα στοιχεία των νικητών (όνομα και χώρα διαμονής) θα ανακοινώνονται σε όσους υποβάλουν σχετική αίτηση, εσωκλείοντας ένα φάκελο με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη με την ένδειξη Ratchet & ClankTM: All 4 One και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής που καθορίζεται ανωτέρω.

Ενότητα Ε: Γενικά

12. Οι Γενικοί Κανόνες ισχύουν επίσης σε αυτόν το Διαγωνισμό. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους Γενικούς Κανόνες.

13. Κατανοείτε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 15 των Γενικών Κανόνων, η Διοργανώτρια εταιρεία θα έχει την ιδιοκτησία των Σχεδίων σας και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στο Παιχνίδι και της χρήσης για σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ και διαφήμισης του Παιχνιδιού και της επωνυμίας PlayStation.

14.  Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό ή αφαίρεσης των βραβείων σας, σε περίπτωση που:

       a.      δεν πληροίτε όλα τα σχετικά κριτήρια συμμετοχής

       b.      παράσχετε στη Διοργανώτρια εταιρεία αναληθείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες

       c.      δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Ειδικούς Κανόνες ή/και τους Γενικούς Κανόνες.

15. Οι παρόντες Ειδικοί Κανόνες διέπονται από την Αγγλική και την Ουαλική νομοθεσία. Τα δικαστήρια της Αγγλίας  και της Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Διοργανώτρια εταιρεία:

Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.