Ειδικοί κανόνες για το FIFA 12

 

 1. Για να συμμετάσχετε στην παρούσα δραστηριότητα προώθησης, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να κατοικείτε σε μία από τις εξής χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νότιο Αφρική, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκία και Φινλανδία.
 2. Για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δραστηριότητα προώθησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

  (i) Να μεταβούν στη διεύθυνση eu.playstation.com/psn/competitions ("η διαδικτυακή τοποθεσία")

  (ii) Να κάνουν κλικ στη σύνδεση FIFA 12

  (iii) Να συνδεθούν στο Sony Entertainment Network Account (SEN Account) (λογαριασμό Sony Entertainment Network (λογαριασμός SEN)) ή εάν δεν διαθέτουν λογαριασμό, να χρησιμοποιήσουν το σύστημα PlayStation®3 ή το σύστημα PSP™ (PlayStation®Portable) για να δημιουργήσουν ένα SEN Account (λογαριασμός SEN) και στη συνέχεια να συνδεθούν στη διαδικτυακή τοποθεσία, και

  (iv) Να εισαγάγουν το PSN online ID (ηλεκτρονικό αναγνωριστικό) όπου τους ζητηθεί και να πατήσουν "Δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό".

 3. Η εγγραφή στο PSN προϋποθέτει την αποδοχή των PSN Terms of Service and User Agreement και PSN Privacy Policy (Όρων υπηρεσίας και της Σύμβασης χρήσης του PSN, καθώς και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του PSN)
 4. Μπορείτε να υποβάλετε τις δηλώσεις συμμετοχής σας από τις 11/11/2011, στις 07:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας, έως τις 30/11/2011, στις 07:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας.
 5. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο και κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα από ένα βραβεία.
 6. Όλοι οι συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει τη συμμετοχή τους εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, θα λάβουν μέρος σε κλήρωση.
 7.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής. Ο πρώτος νικητής και οι τρεις επόμενοι νικητές θα επιλεγούν τυχαία.
 8. Το βραβείο για κάθε νικητή είναι ένα σύστημα PlayStation®3 320 GB και το παιχνίδι FIFA 12 για PlayStation®3.
 9. Το βραβείο για τους επόμενους νικητές είναι το παιχνίδι FIFA 12 για το PlayStation®3.
 10. Ο πρώτος νικητής και οι επόμενοι νικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής και θα μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο τους εντός 4 εβδομάδων.
 11. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αποστολή του βραβείου εντός 30 ημερών από τη λήψη της αξίωσης του συμμετέχοντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βραβεία που θα αποσταλούν μετά τη λήξη αυτής της περιόδου.
 12. Τα βραβεία θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι νικητές  στο SEN Account (λογαριασμός SEN) .
 13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παράδοση ότι το βραβείο είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο, η Διοργανώτρια εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, διαφορετικά το βραβείο θεωρείται αποδεκτό ως έχει. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα θεσμικά σας δικαιώματα (εφόσον υφίστανται).
 14. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα δημοσιεύσει στη διαδικτυακή της τοποθεσία το PSN online ID (ηλεκτρονικό αναγνωριστικό) και τη χώρα διαμονής του νικητή.
 15. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προώθησης ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους Γενικούς Κανόνες.
 16. Διοργανώτρια εταιρεία είναι η: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.